รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มกรุงเทพ
Start Date/Time:
15 มกราคม 2564 18:00
End Date/Time:
15 มกราคม 2564 20:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มกรุงเทพ ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก

Owned by userevent03 On 8 มกราคม 2564