รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 1/2564
Start Date/Time:
12 มกราคม 2564 9:00
End Date/Time:
12 มกราคม 2564 11:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

ประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สอศ.

Owned by userevent03 On 8 มกราคม 2564