รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา
Start Date/Time:
25 ตุลาคม 2563 8:00
End Date/Time:
25 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร 

Owned by userevent03 On 15 ตุลาคม 2563