รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
Start Date/Time:
24 ตุลาคม 2563 13:00
End Date/Time:
26 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จ.ยโสธร 

Owned by userevent03 On 15 ตุลาคม 2563