รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการ ณ สอศ.
Start Date/Time:
22 ตุลาคม 2563 8:30
End Date/Time:
22 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

ปฏิบัติราชการ ณ สอศ. 

Owned by userevent03 On 15 ตุลาคม 2563