รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย
Start Date/Time:
19 ตุลาคม 2563 9:30
End Date/Time:
19 ตุลาคม 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย ณ ห้องประชุมวิเวก ปางวุฒิพงศ์ ชั้น 2 สช.

Owned by userevent03 On 15 ตุลาคม 2563