รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมหารือวางแผนการดำเนินการพัฒนารูปแบบการรายงานฐานข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งบประมาณ 2564
Start Date/Time:
19 ตุลาคม 2563 9:00
End Date/Time:
19 ตุลาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

ประชุมหารือวางแผนการดำเนินการพัฒนารูปแบบการรายงานฐานข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 สอศ.

Owned by userevent03 On 15 ตุลาคม 2563