รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


สัมมนาข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
Start Date/Time:
21 ตุลาคม 2563 8:00
End Date/Time:
21 ตุลาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

สัมมนาข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 

Owned by userevent03 On 15 ตุลาคม 2563