รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 9/2563
Start Date/Time:
20 ตุลาคม 2563 9:00
End Date/Time:
20 ตุลาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

ประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สอศ.

Owned by userevent03 On 15 ตุลาคม 2563