รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการ ณ สอศ
Start Date/Time:
30 พฤษภาคม 2563 8:30
End Date/Time:
30 พฤษภาคม 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:

วันหยุดราชการ

Owned by userevent03 On 20 พฤษภาคม 2563