ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Start Date/Time:
19 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
20 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event descriptionร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
Owned by userevent02 On 10 กันยายน 2563