เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของ สอศ.
Start Date/Time:
14 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
14 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสรุปแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของ สอศ. ณ ไม้แก้ว ดำเนิน รีสอร์ท ราชบุรี
Owned by userevent02 On 10 กันยายน 2563