เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจการผลิตสื่อออกอากาศสถานีโทรทัศน์ VEC TV CHANNEL 53 ผ่านทาง Google Mee
Start Date/Time:
8 กรกฎาคม 2563 13:30
End Date/Time:
8 กรกฎาคม 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจการผลิตสื่อออกอากาศสถานีโทรทัศน์ VEC TV CHANNEL 53 ผ่านทาง Google Meet
Owned by userevent02 On 30 มิถุนายน 2563