ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง "การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ (ชั้นนำ) กับสถานศึกษาภาครัฐ
Start Date/Time:
2 กรกฎาคม 2563 8:30
End Date/Time:
2 กรกฎาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง "การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ (ชั้นนำ) กับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัด สอศ. ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ ศธ.
Owned by userevent02 On 30 มิถุนายน 2563