ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตร Robotics & AI For Agriculture (RAIFA)
Start Date/Time:
1 กรกฎาคม 2563 14:30
End Date/Time:
1 กรกฎาคม 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตร Robotics & AI For Agriculture (RAIFA) ณ ห้องประชุมสุขุมวิท สำนักงานใหญ่ กลุ่มมิตรผล อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3
Owned by userevent02 On 19 มิถุนายน 2563