รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติงาน ณ สอศ.
Start Date/Time:
5 มีนาคม 2564 8:30
End Date/Time:
5 มีนาคม 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติงาน ณ สอศ. เวลา 8.30 -16.30 น.
Owned by userevent02 On 25 กุมภาพันธ์ 2564