รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประธานเปิดงานนวัตกรรมอศก.(Online)
Start Date/Time:
3 มีนาคม 2564 8:30
End Date/Time:
3 มีนาคม 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประธานเปิดงานนวัตกรรมอศก.(Online) ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและท่องเที่ยวกรุงเทพ
Owned by userevent02 On 25 กุมภาพันธ์ 2564