รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประธานออนไลน์ แบบ Zoom งานอวท.ชาติ
Start Date/Time:
2 มีนาคม 2564 8:30
End Date/Time:
2 มีนาคม 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประธานออนไลน์ แบบ Zoom งานอวท.ชาติ
Owned by userevent02 On 25 กุมภาพันธ์ 2564