รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
Start Date/Time:
1 มีนาคม 2564 14:00
End Date/Time:
1 มีนาคม 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 4
Owned by userevent02 On 25 กุมภาพันธ์ 2564