รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมบอร์ดอาชีวะ ณ ห้องประชุม 1
Start Date/Time:
24 กุมภาพันธ์ 2564 8:30
End Date/Time:
24 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมบอร์ดอาชีวะ ณ ห้องประชุม 1
Owned by userevent02 On 18 กุมภาพันธ์ 2564