รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


Conference ศพต. สถานศึกษา 18 แห่ง ณ สอศ.
Start Date/Time:
23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00
End Date/Time:
23 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Conference ศพต. สถานศึกษา 18 แห่ง ณ สอศ.
Owned by userevent02 On 18 กุมภาพันธ์ 2564