รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
Start Date/Time:
22 กุมภาพันธ์ 2564 14:00
End Date/Time:
22 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคาร 609 สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต
Owned by userevent02 On 18 กุมภาพันธ์ 2564