รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประเมินผอ.ชพ. ณ วท.อุทัยธานี
Start Date/Time:
19 กุมภาพันธ์ 2564 10:00
End Date/Time:
19 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประเมินผอ.ชพ. ณ วท.อุทัยธานี
Owned by userevent02 On 11 กุมภาพันธ์ 2564