รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมหลักเกณฑ์ EP/MEP แผนพัฒนา ENG ณ สอศ.
Start Date/Time:
18 กุมภาพันธ์ 2564 10:00
End Date/Time:
18 กุมภาพันธ์ 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมหลักเกณฑ์ EP/MEP แผนพัฒนา ENG ณ ห้องประชุม 4
Owned by userevent02 On 11 กุมภาพันธ์ 2564