รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหาร สอศ. ณ ห้องประชุม 1
Start Date/Time:
12 มกราคม 2564 9:00
End Date/Time:
12 มกราคม 2564 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมผู้บริหารสำนังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 1
Owned by userevent02 On 7 มกราคม 2564