รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติงาน ณ สอศ.
Start Date/Time:
5 มกราคม 2564 8:30
End Date/Time:
5 มกราคม 2564 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ปฏิบัติงาน ณ สอศ.เวลา 8.30- 16.30 น.
Owned by userevent02 On 29 ธันวาคม 2563