รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


หยุดวันขึ้นปีใหม่
Start Date/Time:
1 มกราคม 2564 0:00
End Date/Time:
1 มกราคม 2564 0:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
วันขึ้นปีใหม่
Owned by userevent02 On 25 ธันวาคม 2563