รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
Start Date/Time:
26 กันยายน 2563
End Date/Time:
27 กันยายน 2563
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา จ.พัทลุง และจ.ตรัง
Owned by userevent02 On 10 กันยายน 2563