รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เข้าร่วมการเสวนา ทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Start Date/Time:
25 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
25 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เข้าร่วมการเสวนา ทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิล จ.สงขลา
Owned by userevent02 On 10 กันยายน 2563