รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเฉพาะทาง และติดตามการดำเนินงานความก้าวหน้าวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่
Start Date/Time:
23 กันยายน 2563
End Date/Time:
23 กันยายน 2563
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเฉพาะทาง และติดตามการดำเนินงานความก้าวหน้าวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศ (อุดรธานี)
Owned by userevent02 On 10 กันยายน 2563