รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เป็นวิทยากรในกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2563
Start Date/Time:
21 กันยายน 2563 9:30
End Date/Time:
21 กันยายน 2563 11:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นวิทยากรในกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.
Owned by userevent02 On 10 กันยายน 2563