รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ครั้งที่ 8/2563
Start Date/Time:
16 กันยายน 2563 15:30
End Date/Time:
16 กันยายน 2563 17:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ครั้งที่ 8/2563 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
Owned by userevent02 On 3 กันยายน 2563