รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเพื่อการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (AMTO) คร
Start Date/Time:
12 กันยายน 2563 9:00
End Date/Time:
13 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเพื่อการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (AMTO) ครั้งที่ 2 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
Owned by userevent02 On 3 กันยายน 2563