รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 7/2563
Start Date/Time:
11 กันยายน 2563 13:30
End Date/Time:
11 กันยายน 2563 17:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 7/2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Mara) จังหวัดชลบุรี (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี)
Owned by userevent02 On 3 กันยายน 2563