รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมการดำเนินงานสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
Start Date/Time:
10 กันยายน 2563 14:00
End Date/Time:
10 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมการดำเนินงานสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Owned by userevent02 On 3 กันยายน 2563