รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


การเยี่ยมคารวะรมว.ศธ.ของเอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย
Start Date/Time:
8 กันยายน 2563 14:00
End Date/Time:
8 กันยายน 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
การเยี่ยมคารวะรมว.ศธ.ของเอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ ศธ.
Owned by userevent02 On 3 กันยายน 2563