รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
Start Date/Time:
5 กันยายน 2563 13:00
End Date/Time:
6 กันยายน 2563 13:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ สถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
Owned by userevent02 On 27 สิงหาคม 2563