รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เป็นประธานการอบรมพัฒนาครูสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
Start Date/Time:
4 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
4 กันยายน 2563 10:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นประธานการอบรมพัฒนาครูสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว
Owned by userevent02 On 27 สิงหาคม 2563