รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สอศ. กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Start Date/Time:
3 กันยายน 2563 13:30
End Date/Time:
3 กันยายน 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สอศ. กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สอศ.
Owned by userevent02 On 27 สิงหาคม 2563