รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยศึกษานิเทศก์และเครือข่ายการนิเทศ
Start Date/Time:
2 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
2 กันยายน 2563 11:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยศึกษานิเทศก์และเครือข่ายการนิเทศ เพื่อก้าวสู่องค์กร 4.0 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก
Owned by userevent02 On 27 สิงหาคม 2563