รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ปฏิบัติราชการ ณ สอศ.
Start Date/Time:
1 กันยายน 2563 8:30
End Date/Time:
1 กันยายน 2563 16:30
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent02 On 27 สิงหาคม 2563