รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันกา
Start Date/Time:
9 สิงหาคม 2563 9:00
End Date/Time:
9 สิงหาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
Owned by userevent02 On 30 กรกฎาคม 2563