รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี
Start Date/Time:
7 สิงหาคม 2563 8:30
End Date/Time:
7 สิงหาคม 2563 10:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
Owned by userevent02 On 30 กรกฎาคม 2563