รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการ
Start Date/Time:
3 สิงหาคม 2563 9:00
End Date/Time:
3 สิงหาคม 2563 11:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
Owned by userevent02 On 30 กรกฎาคม 2563