รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 8/2563
Start Date/Time:
14 กรกฎาคม 2563 13:30
End Date/Time:
14 กรกฎาคม 2563 16:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมผู้บริหาร สอศ. ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สอศ.
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563