รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


วันหยุดราชการ
Start Date/Time:
25 กรกฎาคม 2563
End Date/Time:
26 กรกฎาคม 2563
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
Enter event description
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563