รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-จีน
Start Date/Time:
24 กรกฎาคม 2563 9:00
End Date/Time:
24 กรกฎาคม 2563 12:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-จีน ณ ห้องประชุม Excellent Center ชั้น 1 สอศ.
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563