รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและคณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
Start Date/Time:
22 กรกฎาคม 2563 9:00
End Date/Time:
22 กรกฎาคม 2563 11:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและคณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สอศ. ณ สสอ.
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563