รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัด สอศ. ในการยกระด
Start Date/Time:
21 กรกฎาคม 2563 13:00
End Date/Time:
21 กรกฎาคม 2563 18:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัด สอศ. ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัั้น 3 โรงแรมตรัง
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563