รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นางปัทมา วีระวานิช

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิทินกิจกรรม


ประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 6/2563
Start Date/Time:
20 กรกฎาคม 2563 8:30
End Date/Time:
20 กรกฎาคม 2563 15:00
Recurring Event:
One time event
Importance:
Normal Priority
Description:
ประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 6/2563 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี
Owned by userevent02 On 13 กรกฎาคม 2563